Průmyslové, zemědělské a speciální chlazení

Průmyslové, zemědělské a speciální chlazení2019-01-24T10:21:40+01:00

Teplo z chladu

Zpětným získáváním tepla DK vytváříte teplo z chladu – to znamená: horká voda za nulový tarif.

V řeznictvích a pekárnách stejně jako v obchodech s potravinami i hotelových a gastronomických provozech se počítá s každou korunou. Technika orientovaná na budoucnost je stejně samozřejmá, jako ekonomické uvažování o poměru nákladů a užitné hodnoty. Zpětné získávání tepla DK proto do řeznictví a pekáren patří tak samozřejmě jako denně čerstvé produkty, do obchodů s potravinami tak samozřejmě jako vakuové balení a do oblasti gastronomie tak samozřejmě jako čerstvě načepované, studené pivo nebo správně temperované víno.

To platí zvláště pro všechny provozy, kde se skladuje citlivé zboží v chlazeném nebo mraženém stavu. Zde se totiž musí na chlazení vynakládat množství energie. S touto energií se chlazené oblasti odebírá teplo, které se pak často bez užitku ztrácí do okolí. DK s tím skoncovalo. Zpětné získávání tepla DK využívá tepla uvolněného při tomto chladícím procesu smysluplným způsobem. Bez dalších nákladů se zbytkové teplo využívá pro ohřev užitkové vody nebo pro vytápění. Zabudováním zpětného získávání tepla DK do chladícího okruhu vzniká z chladu za nulový tarif. Energie, kterou byste měli využít.

Speciální chlazení do – 80 °C

Chladící kontejnery

Transportní chlazení

Jednotky pro převoz potravin a jiných produktů v chlazených prostorách pro nákladní a dodávkovou dopravu.

Chlazení pro zdravotnictví

Speciální chlazení pro transfúzní stanice a chlazení pro krevní banky od -40 ºC do -80 ºC.

Chladící boxy, mrazící boxy

Nabízejí díky ideálním teplotním podmínkám a vysoké výkonnosti skladových prostorů optimální řešení. boxy jsou zhotovovány s plně hygienickou podlahou z ušlechtilé oceli, aniž by se tím zvyšovala cena výrobku. Na přání zákazníka jsou dodávány i stěnové elementy v povrchu z ušlechtilé oceli. Chladící a mrazící boxy nabízejí multifunkční chlazení pro podnikatelský a průmyslový úsek jako např.gastronomii, potravinářskou výrobu a rozdělování, supermarkety, benzínové pumpy, turistickou oblast, lodní přepravu, zdravotnický průmysl, nemocnice a krevní banky.

U chladících a mrazících boxů se uzavírají stěny boxů bezprostředně a beze spáru přímo do podlahy chladících boxů, která je zhotovena z ušlechtilé oceli. Vysoce hodnotné integrované utěsněné uzavření tak zabraňuje usazování špíny a vody.

Regálový systém umožňuje velké zatížení a dá se díky svému hladkému povrchu, odolnému proti poškrábání, jednoduše a bez problémů čistit. Vysocehodnotný zušlechtěný profil z nerezové ušlechtilé oceli zaručuje dlouhou životnost. Při vlastní montáži – beze šroubů, rychle a bez komplikací montovatelný. Pět různých výšek, osm šířek a čtyři hloubky vám umožní ideální využití Vašich skladových prostorů.

Chlazené velkokapacitní sklady

Zmrazovací tunely

Zmrazovací tunel – nová technologie, nespočet zlepšení.

Plně integrovaný, předběžně smontovaný, přisunovací a odsunovací mechanismus z nerez oceli. Zjednodušená konstrukce s menším počtem součástí. Snadnější přístup. Žádná akumulace kondenzátu. Žádné vymrazovací kapsy, které by daly příležitost pro množení bakterií.

Plně hygienická otevřená konstrukce rozmrazovače. Velká samouzavírací dvířka, která lze otevřít na 80°. Pohodlný přístup při kontrole, čištění a údržbě. Optimální bezpečnost operátora.

Dokonale těsné svarové spoje, hladká konstrukce dna z ušlechtilé oceli, otevřená ode dveří ke dveřím pod dopravníkem a výparníkem. Dokonalá hygieničnost, možnost okamžité kontroly, snadný přístup, rychlejší čištění.

Snadnější napínání pásu, s minimálním převíjením. Absolutně minimální pnutí na zpětné kolejnici. Ještě delší životnost pásu. Snadnější přístup pro čištění.

Vyvýšené spojení mezi podlahou a stěnou. Horizontální konstrukce stojanů /regálů s masivními pevnými tyčemi. Konstrukce zaručující teplotní dilataci a kontrakci. Žádné horizontální duté uzavřené prostory, kde by se mohly shromažďovat nečistoty. Žádné těsnění, které by mohlo prasknout, nebo být poškozeno.

Mnoho kombinací výparníku (hliníkové nebo galvanizované) ve 3-5 blocích. Vyhoví dokonale veškerým potřebám zmrazování. Snadný přístup a snadné čištění. Optimalizované zatížení základny.

Chlazení kapalin

Nabízíme jednoúčelové technologie chlazení kapalin vlastní unikátní konstrukce zcela dle přání zákazníka. Dodáváme chladicí jednotky řady WDE.

Chladicí jednotky řady WDE se vzduchem chlazeným kondenzátorem jsou určeny pro průtokové chlazení kapalin v oblasti klimatizace a dalších průmyslových aplikacích jako jsou např. zpracování plastů (vstřikolisy), chemický průmysl, potravinářství, malé ledové plochy atd. Výhodou chladicích jednotek řady WDE je jejich vysoká účinnost a spolehlivost, dále pak jednoduchá konstrukce, snadná instalace bez nároku na zvláštní úpravy povrchu, vhodné rozložení všech komponent na jednotce a tím usnadnění přístupu k jednotlivým komponentám v případě servisního zásahu. Provoz chladicích jednotek je zcela automatický a nároky na údržbu jsou minimální.

Odebrané teplo z technologie se odvádí pomocí vzduchem chlazeného kondenzátoru. Kondenzátor je umístěn na jednotce. V případě požadavku zákazníka je možné kondenzátor dodat odděleně. Řídicí rozváděč je umístěn na jednotce a zajišťuje napájení a řízení všech částí jednotky. Provoz jednotky je plně automatický. V případě požadavku zákazníka je možné do rozváděče umístit napájení a řízení dalšího externího elektrického zařízení, jakým může být např. oběhové čerpadlo.

Fluidní zmrazování

Fluidní zmrazování – Technologie IQF

Individual quick freezing (IQF) je technologie původně vyvinutá “Frigoscandia Equipment” jako specifické řešení blokového nebo hromadného zmrazování malých produktů pro uchování jakosti a pro poskytnutí bezpříkladného pohodlí konečnému uživateli. IQF je výběrovou metodou zmrazování sezónních produktů, jako je ovoce a zelenina již od doby prvního zavedení FLoFREEZE. A v průběhu dalších let byla dále zdokonalována tak, aby pokryla širší sortiment produktů, jako je maso krájené na kostičky, garnáti, těstoviny a rýže.

Skvělé výsledky technologie IQF se skutečnou fluidizací

Při použití zmrazovače FLoFREEZE získáte trvalé perfektní výsledky IQF. I s těmi nejobtížnějšími produkty je zacházeno jemně a jsou zmrazovány bez poškození svého vzhledu. Už od počátku procesu jsou produkty zmrazovány jednotlivě, výsledkem čehož je bezproblémové rozmrazování produktu v době, kdy se dostane ke spotřebiteli.

Řízené proudění vzduchu

Při procesu zmrazování typu IQF je životně důležitá schopnost dosáhnout toho, aby se při zmrazování pevné částice vznášely v silném proudu hluboce chlazeného vzduchu tak, aby se na sebe nepřilepily. Tohoto je dosaženo pomocí speciálně konstruovaného perforovaného pásu OQF, který umožňuje, aby byl vzduch stejnoměrně distribuován a směrován na produkt. Proud vzduchu v počáteční zmrazovací zóně je směrován na chladnější vzduch konečné zóny, což způsobuje turbulenci, která urychluje přenos tepla a zajišťuje rychlé jemné škraloupové zmrazení v době, kdy je produkt nejkřehčí – na samém počátku procesu zmrazování. Škraloupové zmrazování dosahované tímto řízeným a účinným prouděním vzduchu zachová vlhkost produktu před jeho konečným zamrazením, tímto je také zachována hmotnost, vzhled produktu a jakost IQF.

Bezkonkurenční nedostižná flexibilita

Můžete nastavit zmrazovač tak, aby byly mokré, lepkavé produkty na pásu protřepávány. Právě tak dobře můžete přepravovat a zamrazovat těžké produkty. Můžete fluidizovat velmi obtížné produkty jako např. vařenou dlouhozrnnou rýži. A s vhodně zvoleným pulzátorem můžete zamrazovat i mnohem komplikovanější produkty, než ty zde uvedené. A u všech aplikací máte zaručenu špičkovou jakost. Optimalizované provozní parametry zmrazovačů typů FLoFREEZE M a S IQF mohou být předem nastaveny na odlišné produkty,které jsou vyjmenovány níže a můžete je přepínat z jednoho produktu na druhý pouhým stisknutím tlačítka.

Přímé chlazení vzduchotechniky

Chladírenské technologie pro zimní stadiony

Technologie pro zimní stadiony, včetně mobilních technologií.

Můžeme dodat i další doplňkové vybavení, například mantinely, rolby apod.

Zmrzlinové stroje, chladírenský nábytek

Zmrzlinové stroje POLAREN KOMPRESS K35, K45

 • stojanové výrobníky točené zmrzliny
 • Vodou nebo vzduchem chlazené
 • 2 příchutě + MIX
 • Elektronicky řízený systém kontroly hustoty produktů
 • Signalizace hladiny směsi ve vanách
 • Chlazené nerezové vany na zmrzlinovou směs
 • Hlídací systém alarmů upozorňujících na možné závady
 • Systém nočního provozu konzervace směsi ve vanách na +4°C
 • Jednoduchá obsluha
 • Snadné čištění stroje
 • Čistící cyklus
 • Počítadlo dávek + motohodin
 • Plastová míchadla – snadno opravitelná
 • Nášleh směsi stlačeným vzduchem
 • Nezávislé pracující chladící válce
 • Počet porcí/hod – hodinová kapacita stroje á 70g – 250 (K35), 300 (K45) porcí
 • Výška, šířka, hloubka 860 x 530 x 700 (K35), 1440 x 530 x 700 (K45)
 • Váha 140 kg (K35), 160 kg (K45)
 • Napájení 380 V
 • Příkon 2,2 kW (K35), 2,5 kW (K45)

Další aplikace

Jednoúčelová chladící zařízení. Například chlazení, zajišťující správné mikroklima procesu dozrávání kozích sýrů. Zchlazování,které zabezpečuje správné a kontrolované kvašení při výrobě burčáku.

Chladírenské komponenty

 • agregáty
 • kondenzátory
 • výparníky